Steen - speksteen

Speksteen

Speksteen of zeepsteen (De naam zeepsteen is ontstaan doordat de steen door het hoge talkgehalte aanvoelt als een glad stukje zeep.) is een steensoort die meer dan 90 miljoen jaar oud kan zijn.

De steen behoort tot de groep van de metamorfe gesteenten. Metamorfen zijn ontstaan door latere omzetting van stollings- of afzettingsgesteenten. De omzetting heeft plaats gevonden onder invloed van hoge druk, temperatuur of een chemische reactie.

In de volksmond worden de namen speksteen, zeepsteen en steatiet naast elkaar gebruikt om een vettige steensoort aan te duiden. Er zijn echter onderling wel kleine verschillen. Speksteen of zeepsteen is steatiet met een minder compacte samenstelling en dus minder hard. Speksteen wordt in alle werelddelen gevonden. Noordelijke speksteen is hard en wordt verwerkt in vloeren, muren en kachels omdat het de warmte goed vast houdt. Zuidelijke speksteen is zachter en ideaal om te bewerken. Zuidelijke speksteen wordt tevens gebruikt in de chemische industrie om talkpoeder en isolatiematerialen van te maken.

Speksteen varieert in kleur van geel, bruin, zwart tot donkergroen. De stenen zijn nooit egaal van kleur maar hebben altijd kleurschakeringen die de steen een zeker elan geven.